Sławomir Wikariak


Doświadczenie zawodowe:

Autor tysięcy publikacji na tematy prawne i gospodarcze, osoba przygotowująca i prowadząca wiele konferencji i debat
Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę dziennikarską rozpoczynał w „Rzeczpospolitej” od tematyki kryminalnej i sądowej. Z czasem swój
obszar zainteresowań przeniósł na nowe technologie i prawo gospodarcze, w szczególności na zamówienia publiczne.
Od 2011 r. jest dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej (prawie autorskim i prawie własności przemysłowej), zamówieniach publicznych. Jest zdania, że prawo do prywatności jest jednym z największych wyzwań, jakie stawia przed nami XXI w. Stąd duży nacisk, jaki w swych publikacjach zawsze kładł na ochronę danych osobowych i to na długo przed wejściem w życie okrytego złą sławą RODO. Zajmuje się również dostępem do informacji publicznej oraz zamówieniami publicznymi. W swej pracy skupia się bardziej na problemach praktycznych, które wynikają ze stosowania przepisów, niż teorii.

Obywatelstwo:

polskie