Roland Reitter

Doświadczenie zawodowe:

Członek wydziału HEC od 1966 r
– twórca MBA (1966 – 1970)
– dyrektor doktoratu (1979 – 1984)
– 10 000 godzin dydaktycznych w 23 krajach.
– 11 książek, z których dwie są nagradzane.
– ostatnia opublikowana książka: „Confiance et défiance dans les organisations” z Bernardem Ramanantsoa (Economica 2012)

Dyrektor naukowy działalności Accenture w zakresie strategii organizacyjnej (1994 – 2001)

Członek zarządu Stowarzyszenia Paula Ricoeur’a.

Obywatelstwo:

francuskie