Dr Przemysław Polański


Doświadczenie zawodowe:

Dr Przemysław Polański uzyskał tytuł Bachelor of Business Systems w 1998 r. na Monash University w Melbourne (Australia). Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i obronie pracy magisterskiej na temat: „Status satelitów telekomunikacyjnych w świetle prawa międzynarodowego” w 1999 r. uzyskał tytuł magistra prawa. W latach 2000 – 2004 odbywał studia doktoranckie na Uniwersytecie w Melbourne, podczas których prowadził interdyscyplinarne badania naukowe nad prawnymi i technicznymi aspektami międzynarodowego prawa handlu elektronicznego. W 2001 r. otrzymał stypendium PORES; przez 9 miesięcy na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii prowadził badania nad metodologią dowodzenia zwyczaju w Internecie za pomocą intelligent software agents.

Tytuł doktora z zakresu nauk prawnych oraz ścisłych uzyskał w roku 2004 na Uniwersytecie w Melbourne. Jego rozprawa doktorska, poprzedzona empirycznymi badaniami zwyczajowych praktyk użytkowników Internetu i ich znaczenia prawnego, nosi tytuł: „Custom as a source of supranational Internet commerce law”. W styczniu 2007 roku T.M.C Asser Press opublikował monografię p.t. „Customary Law of the Internet: In the Search for a Supranational Cyberspace Law”.

Od października 2005 do czerwca 2006 r. był stypendystą programu Akcja Marie Curie, w ramach realizacji Projektu „Electronic Communications Legal Expertise Transfer” (ECLET), wykonywanego przez CBKE w VI Programie Ramowym Unii Europejskiej. Prowadził zajęcia dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych z przedmiotu „Międzynarodowe prawo handlu elektronicznego”. Aktualnie pracuje w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Katedrze Informatyki WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

Autor ponad 70-ciu artykułów na temat prawa nowych technologii.

Obywatelstwo:

polskie