Piotr Marusza

Doświadczenie zawodowe:

Główny specjalista w Departamencie Gospodarki Lekami Centrali NFZ
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Reumatologii ds. leków i badań klinicznych
MBA – University of Minnesota – Carlson School of Management
Lekarz – Akademia Medyczna w Warszawie
Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego

Członek Zespołu ds. Chorób Rzadkich – „Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – mapa drogowa”.

Obywatelstwo:

polskie