Paweł Głodek

Doświadczenie zawodowe:

Posiada wieloletnie doświadczenie w analizie procesów komercjalizacji oraz kompetencji osób zaangażowanych w transfer technologii. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim. Współpracował także z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutem Technologii Eksploatacji, Centralnym Instytutem Ochrony Pracy oraz Akceleratorem Technologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Obywatelstwo:

polskie