Program studiów

Program studiów

 

MODUŁ I

Personal Development and Leadership

1. Team Building
2. Psychological Competencies of a Manager
3. Negotiation Skills
4. Motivating Others
5. Presentation Skills

 

MODUŁ II

Business Management

1. Business Economics
2. Financial Management
3. Marketing and Sales
4. Strategy and Strategy Implementation
5. Technology and Digital Transformation

 

MODUŁ III

Business in Action

1. Business Plan Development
2. Project Management
3. BrandPRO- Business Game

 

MODUŁ IV

Project Seminars and Project Development

1. Seminars


MODUŁ I  – ‘Personal Development and Leadership’

Moduł koncentruje się na rozwoju osobistych umiejętności oraz kompetencji społecznych. Podczas zajęć w ramach tego modułu uczestnicy otrzymają indywidualną diagnozę kompetencji i rozwiną umiejętności interpersonalne. W praktyce zawodowej zdobyta wiedza będzie miała wpływ zarówno na efektywność budowania relacji biznesowych jak i na zarządzanie zespołami. Akcentowane jest osobiste poczucie satysfakcji i samorealizacji poprzez działania na polu zawodowym. Warsztaty w ramach modułu zawierają zagadnienia z zakresu pracy zespołowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, prezentacji biznesowych i negocjacji.

 

Moduł II – ‘Business  Management’

Moduł obejmuje zestaw przedmiotów wprowadzających słuchaczy do zrozumienia kluczowych obszarów funkcjonowania firm, w szczególności w zakresie ekonomii, marketingu i sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem digital i social media marketing, rozwoju technologii, zrozumienia finansów i rachunkowości, strategii oraz funkcjonowania rynków globalnych.

Wykłady wprowadzają kluczowe pojęcia z zakresu biznesu, natomiast ugruntowanie wiedzy i zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami przebiegać będzie w formie case studies i interaktywnych warsztatów.

 

MODUŁ III  – ‘Business in Action’

Jest to moduł integrujący wiedzę z modułów I i II, w ramach którego uczestnicy rozwijają kompetencji w zakresie:

– przygotowania planu biznesowego poprzez analizę możliwości rozwoju firmy na podstawie realnych danych oraz ćwiczenia w roli konsultanta biznesowego;

– zasad zarządzania projektami poprzez warsztaty oraz studia przypadku z naciskiem na wszystkie aspekty, w szczególności miękkie, tj. od budowania motywacji zespołu i właściwej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu, po zasady planowania, oceny realizacji celów przejściowych, identyfikacje i neutralizacje ryzyka;

– zarządzania firmą w trakcie certyfikowanej gry biznesowej BrandPRO, która pozwala uczestnikom na wirtualne prowadzenie firmy na przestrzeni 5 lat i podejmowanie decyzji dotyczących segmentacji rynku, pozycjonowania produktów, wyboru odpowiedniej strategii cenowej oraz komunikacji z rynkiem.

MODUŁ IV – ‘Project Seminars and Project Development’

Celem tego modułu jest utrwalenie i zintegrowanie zdobytej wiedzy na gruncie praktycznym. Pod okiem instruktorów-praktyków słuchacze w 3-4 osobowych grupach proponują, przygotowują i prezentują projekt start-upowy, projekt przedsięwzięcia realizowanego w środowisku korporacyjnym lub kompleksową analizę odnoszącą się do konkretnego zagadnienia rynkowego lub biznesowego. Instruktorzy towarzyszą zespołom na każdym etapie projektu. Wyniki prac zespołów są prezentowane na koniec kursu i poddane ocenie. Taka formuła realizacji projektu jest sprawdzonym, praktycznym ćwiczeniem w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych.

Uzupełnieniem modułu są 4 wykłady praktyków z doświadczeniem w zarządzaniu i inwestowaniu zarówno w Polsce jak i zagranicą. Starannie dobrani prelegenci dzielą się doświadczeniem w zarządzaniu firmami na różnych etapach kariery, realizacji projektów, finasowaniu start-upów,  jak również doświadczeniami w rozwoju kompetencji osobistych.

Trwa rekrutacja!
>>> Aplikuj teraz

Aplikuj teraz

Tryb studiów: weekendowy

Język wykładowy: angielski

Liczba godzin zajęć: 90h
(w tym 10h projekt końcowy)

Godziny zajęć:
sobota: 9:00-16:15

niedziela: 9:00-16:15

Liczba miejsc: 30

Kontakt:
+48 22 234 70 89,

+48 22 234 70 33

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89