Program

Program

MODUŁ I

Personal Development and Leadership

1. Team Management
2. Psychological Competencies of a Manager
3. Presentation Skills
4. Negotiation Skills
5. Motivating and Engaging Others

 

MODUŁ II

Business Management

1. Financial Management
2. Business Economics
3. Marketing
4. Sales
5. Strategy and Strategy Implementation
6. Artificial Intelligence in Management

 

MODUŁ III

Business in Action

1. Business Plan Development
2. Project Management

 

MODUŁ IV

Implementation of Knowledge and Skills in Practice

1. Simulation game: BrandPRO


MODUŁ I  – ‘Personal Development and Leadership’

Moduł koncentruje się na rozwoju osobistych umiejętności oraz kompetencji społecznych. Podczas zajęć w ramach tego modułu uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę z zakresu zarządzania zespołem i motywowania innych z pozycji menedżera oraz rozwiną swoje umiejętności interpersonalne. W praktyce zawodowej zdobyta wiedza będzie miała wpływ zarówno na efektywne zarządzanie zespołami, jak i na umiejętne budowania relacji biznesowych. Warsztaty w ramach modułu zawierają zagadnienia z zakresu pracy zespołowej, umiejętności menedżerskich, komunikacji, prezentacji biznesowych i negocjacji.


 

Moduł II – ‘Business  Management’

Moduł obejmuje zestaw przedmiotów wprowadzających słuchaczy w zrozumienie kluczowych obszarów funkcjonowania firm I podejmowania decyzji, w szczególności w zakresie ekonomii, marketingu i sprzedaży, rozwoju technologii z naciskiem na Sztuczną Inteligencję i jej zastosowanie w zarządzaniu, zrozumienia finansów i rachunkowości, strategii oraz funkcjonowania rynków globalnych.

Zajęcia wprowadzają kluczowe pojęcia z zakresu biznesu, natomiast ugruntowanie wiedzy i zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi obszarami przebiegać będzie w formie case studies i interaktywnych dyskusji.


 

MODUŁ III  – ‘Business in Action’

Jest to moduł integrujący wiedzę z modułów I i II, w ramach którego uczestnicy rozwijają kompetencje w zakresie:

● przygotowania planu biznesowego poprzez analizę możliwości rozwoju firmy na podstawie realnych danych oraz ćwiczenia w roli konsultanta biznesowego;
● zasad zarządzania projektami poprzez warsztaty oraz studia przypadku z naciskiem na wszystkie aspekty, w szczególności miękkie, tj. od budowania motywacji zespołu i właściwej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu, po zasady planowania, oceny realizacji celów przejściowych, identyfikacje i neutralizacje ryzyka;


MODUŁ IV‘Implementation of Knowledge and Skills in Practice’

Moduł IV daje uczestnikom możliwość zastosowania w praktyce całej zdobytej wiedzy i umiejętności zarówno miękkich jak i biznesowych poprzez udział w grze symulacyjnej. BrandPRO jest globalną certyfikowaną grą biznesową wykorzystywaną przez czołowe Szkoły Biznesu na świecie oraz korporacje. Podczas gry uczestnicy w ciągu jednego dnia zajęć zarządzają firmą na rynku konkurencyjnym i podejmują decyzje strategiczne oraz operacyjne w ciągu pięciu symulowanych lat. Na koniec prezentują proces decyzyjny przez jaki przeszli oraz wyniki swoich działań i otrzymują feedback. Ten moduł kończy się też certyfikatem wydawanym przez firmę Stratx, który jest certyfikatem uznawanym globalnie.

Rekrutacja trwa

>>> Aplikuj już teraz

i skorzystaj z oferty Early Bird -20%

Aplikuj teraz

Język wykładowy: angielski

Liczba godzin zajęć: 72h


Początek zajęć: kwiecień 2023


Godziny zajęć:
środa: 17:00-20:15 (on-line)
sobota: 9:00-16:30 (stacjonarnie)


>>> sprawdź terminy zjazdów


contact- ikonka

cbe@biznes.edu.pl
+48 22 234 70 89

APLIKUJ TERAZ!

Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń: (22) 234 70 89