Dr inż. Marcin Luckner

Doświadczenie zawodowe:

Dr inż. Marcin Luckner specjalizuje się w praktycznych zastosowaniach uczenia maszynowego i analizy danych. Jego prace naukowe dotyczą wykrywania anomalii i zagrożeń w ruchu sieciowym, analizy danych transportu publicznego, lokalizacji odbiorników telefonii komórkowej.

W ramach Ośrodka Badań dla Biznesu prowadzi projekty badawczo-rozwojowe dla firm. Realizował granty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego Centrum Nauki. Był kierownikiem badawczym polskiego zespołu w europejskim projekcie z konkursu Horizon 2020 Big Data dotyczącym przetwarzania dużych strumieni danych miejskich. Posiada certyfikaty PRINCE2®, MoR®, MoP®, MSP®. Ukończył kurs Mastering Innovation & Design Thinking na Massachusetts Institute of Technology.

Był członkiem rektorskiego zespołu ds. Innowacyjnych form kształcenia INFOX. Ukończył szkolenia dotyczące Problem Based Learning i Design Thinking. Prowadził warsztaty DT na DTWeekTEDex i szkolenia dla firm.

Obywatelstwo:

polskie