Małgorzata Modzelewska de Raad

Doświadczenie zawodowe:

Pani Małgorzata specjalizuje się głównie w prawie konkurencji (prawie antymonopolowym) i prawie ochrony konsumentów (w szczególności w problematyce praktyk ograniczających zbiorowe interesy konsumentów) oraz prawie nieuczciwej konkurencji. Małgorzata Modzelewska de Raad przez 15 lat związana była z kancelarią Wierzbowski Eversheds, gdzie pełniła funkcję adwokata kierującego zespołem prawa konkurencji i spraw procesowych. Od 2013 roku jest partnerem w kancelarii Modzelewska & Paśnik – COMPETITION REGULATION LITIGATION.

Reprezentowała polskie i zagraniczne firmy w licznych sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Reprezentowała w postępowaniach antymonopolowych głównego polskiego operatora telekomunikacyjnego oraz w postępowaniach z zakresu nieuczciwej konkurencji największe firmy farmaceutyczne. Doradza wielu firmom z branży energetycznej, spożywczej i motoryzacyjnej w zakresie prawa konkurencji.

Od 2007 r. informator Chambers Europe regularnie rekomenduje Małgorzatę Modzelewską de Raad w dziedzinie prawa antymonopolowego i ochrony konkurencji jako „doświadczonego i zaangażowanego” prawnika. W 2009 roku informator zaliczył ją do grona „wiodących doradców w dziedzinie prawa antymonopolowego i konkurencji”. Zajmuje ona także wysokie miejsca w rankingach Rzeczpospolitej, European Legal Experts oraz Legal 500.

Obywatelstwo:

polskie