Prof. Maciej Nowicki

Doświadczenie zawodowe:

Minister Środowiska w latach 1989-1990 oraz 2007-2010, laureat nagrody Der Deutsche Umweltpreis, tzw. ekologicznego nobla. Prof. Maciej Nowicki pełnił także funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju w Nowym Jorku, doradcy sekretarza generalnego OECD w Paryżu, przewodniczącego Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatu oraz gospodarza Konferencji Klimatycznej COP 14 w Poznaniu. Prof. Maciej Nowicki to najbardziej uznany polski ekolog, naukowiec i działacz społeczny, autor wielu publikacji i książek poświęconych tematyce ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, ponadto uczestnik kilkuset konferencji krajowych i zagranicznych

Obywatelstwo:

polskie