Justyna Gieżyńska

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka antropologii kulturowej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz oraz studiów magisterskich z wiedzy o Europie Środkowo-Wschodniej na Edmund A. Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu w Georgetown. Pracowała w biznesie oraz organizacjach takich jak Bank Światowy. Od 2005 r. pracuje w szkolnictwie wyższym na stanowiskach menedżerskich związanych z umiędzynarodowieniem oraz je bada; przygotowała raport dla Parlamentu Europejskiego z umiędzynarodowienia w Polsce. Ponadto, długoletnia członkini zarządu sekcji dotyczącej marketingu i rekrutacji European Association for International Education (EAIE). Jako konsultantka Justyna zajmuje się strategicznym umiędzynarodowieniem, rolą umiędzynarodowienia curriculum w podnoszeniu jakości edukacji oraz kwestiami wielokulturowości na uczelni. Studybility, firma powstała w 2008 r., skupia się na ludziach pracujących w szkolnictwie wyższym, by umożliwiać zmianę na uczelniach z wykorzystaniem narzędzi umiędzynarodowienia. Cykl konferencji pt. Leadership Forum in Higher Education jest miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk liderów w edukacji, promujący rozwój uczelni poprzez umiędzynarodowienie

Obywatelstwo: 

polskie