Dr Joanna Szczepanowska

Doświadczenie zawodowe:

Absolwentka programu MBA Szkoły Biznesu PW; obecnie doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS.

Współpracuje od wielu lat ze Szkołą Biznesu PW w prowadzeniu kursów języka angielskiego oraz kursów autoprezentacji w języku angielskim. Wielokrotnie występowała na ogólnopolskich konferencjach metodycznych dla nauczycieli języków. Tłumacz języka angielskiego w Narodowym Banku Polskim. Prowadziła szkolenia językowe i komunikacyjne dla środowisk akademickich (PJWSTK, SB PW, SWPS) i biznesowych.

Organizacja i prowadzenie oryginalnych szkoleń komunikacyjnych, m.in. dla kadry akademickiej i menadżerów. Wystąpienia konferencyjne o metodologii nauczania komunikacji.

Obywatelstwo:

polskie