lek. med. Jarosław Kosiaty

Doświadczenie zawodowe:

Lekarz, nauczyciel akademicki (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie), dziennikarz, webmaster, twórca i redaktor naczelny (od kilkunastu lat) portalu dla lekarzy Esculap.com. Wcześniej asystent w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), później w II Zakładzie Radiologii Klinicznej Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. Stypendysta Fundacji Amerykańsko-Austriackiej w Salzburgu oraz trzykrotny stypendysta Unii Europejskiej (Universite de Nancy, Francja).

Autor ponad 80 prac, głównie popularnonaukowych oraz poradnikowych (m.in. na temat wykorzystania Internetu w kształceniu medycznym i praktyce lekarskiej), publikowanych na łamach takich czasopism jak: „Gazeta Lekarska”, „Kardiologia Polska”, „Magazyn Aptekarski”, „Magazyn Medycyny Rodzinnej”, „Medycyna Praktyczna”, „Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze”, „Neurologia Praktyczna”, „Psyche”, „Puls”, „Terapia”, „Integracja”, „Dama Pik”, „Sądeczanin” i innych. Autor poradników dla lekarzy: „Jak korzystać z Internetu” (ze wstępem Stanisława Lema), „Internet w rękach lekarza-praktyka”, „Neurologia w Internecie”, „Komputer i Internet w pytaniach i odpowiedziach”, „Prawo medyczne i promocja usług lekarskich w sieci Internet”, „Aspekty prawne w praktyce lekarzy POZ”, „Onkologia w sieci Internet”, „Mój pomysł na praktykę lekarską”, „Polski lekarz w Unii Europejskiej”.

Współtwórca programu telewizyjnego „Komputerowy Lekarz Domowy” (TVP1). Webmaster serwisów internetowych m.in. Akademii Medycznej w Warszawie, Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Reumatologii w Warszawie, Biblioteki Głównej AM w Warszawie, Biblioteki Głównej CMKP, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii i wielu innych.

Obywatelstwo:

polskie