A13 – Tymoteusz Doligalski

A13 - Tymoteusz Doligalski

"Szczęście jest emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie."(Wikipedia)