B22 – Ingrid Szrajer

B22 - Ingrid Szrajer

Meksyk, mała górska miejscowość. Zamknięta w środku podwórka, pełna delikatności dziewczynka bawi się zatopiona w swoim świecie, nieświadoma obserwujących ją przechodniów i grozy świata zewnętrznego