Dr Tymoteusz Doligalski

Professional experience:

Lecturer at Zakład Wartości Klienta, Instytut Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH, Head of postgraduate studies- Digital Marketing SGH.

The author of many articles within digital marketing and e-commerce and the book titled ‘Internet w zarządzaniu wartością klienta’.

Citizenship:

Polish