Księgarnia Prawnicza IURIS PRUDENTIA

Pl.Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel.(081)537 54 75