Dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap


Doświadczenie zawodowe:

Dyrektor ds. badań i rozwoju oraz główny specjalista ds. energetyki wiatrowej w Instytucie Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO). W latach 2001-2005 pracownik Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC) w Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, na stanowisku kolejno specjalisty ds. energetyki wiatrowej, kierownika zespołu ds. energetyki wiatrowej oraz z-cy dyrektora ECBREC ds. badań i rozwoju.

K. Michałowska-Knap jest absolwentką Politechniki Warszawskiej, kierunek systemy ochrony środowiska (1995). Specjalizuje się w zagadnieniach szacowania potencjału energii wiatru i optymalizacji farm wiatrowych. Zajmuje się również analizami rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz świadectw pochodzenia energii z OZE. W trakcie pracy w uczestniczyła w przygotowaniu wielu ekspertyz, prac studialnych i projektów dokumentów prawnych i politycznych, w tym projektu „Programu Rozwoju Energetyki Wiatrowej w Polsce, ekspertyz nt. potencjału ekonomicznego polskiej energetyki wiatrowej oraz prognoz rozwoju rynku świadectw pochodzenia energii z OZE. W trakcie pracy w IEO w latach 2006-2010 odpowiedzialna była za projekty due diligence farm wiatrowych (w części wiatrowej, we współpracy z kancelariami prawnymi) o łącznej mocy ok. 2000 MW.

Była kierownikiem lub koordynatorem kilku projektów badawczych realizowanych w ramach 5-go, 6-go i 7-go Programów Ramowych Badań i Rozwoju UE, oraz programu Inteligentna Energia dla Europy, dotyczących szacowania potencjału rozwoju OZE oraz formułowania długoterminowych scenariuszy integracji OZE z systemem energetycznym. Od roku 2003 jest recenzentem wniosków na projekty demonstracyjne i badawcze do Programów Ramowych UE (6PR, 7PR, Horyzont 2020) oraz Programu CEF.

Obywatelstwo:

polskie