Archiwa Ekonomia energetyki - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Archiwum

Sylwia Sysko-Romańczuk

Doświadczenie zawodowe: Doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych ze specjalnością nauki zarządzania, profesor SGH. Wieloletni pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2007 r. – Szkoły Głównej

... Dowiedz się więcej