Aneta Więcka  

Obywatelstwo:

polskie

Doświadczenie zawodowe:

Kierownik zespołu ds. energetyki słonecznej Instytucie Energetyki Odnawialnej

W Instytucie Energetyki Odnawialnej (IEO) pracuje od 13 lat.  Wcześniej, w latach 2005-2006 była pracownikiem Instytutu Maszyn Matematycznych jako Rzecznik Innowacji. Obecnie, w IEO jest kierownikiem projektów UE z zakresu energetyki słonecznej. Jest ekspertem w zakresie zagadnień dotyczących badań statystycznych w energetyce odnawialnej, badań rozwoju rynku i finansowania inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej oraz zagadnień z zakresu innowacyjności. Główny obszar zainteresowań badawczo-analitycznych stanowi: rynek fotowoltaiki, gracze rynkowi, łańcuch dostaw, strategie biznesowe.

Jest współautorem i autorem kilkunastu publikacji i ekspertyz z zakresu energetyki odnawialnej, w tym corocznego raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”, była kluczowym ekspertem w realizacji systemowych i przekrojowych ekspertyz dla Rządu RP.