Andrzej Szczypior


Obywatelstwo:

polskie

Doświadczenie zawodowe:

Wykładowca bloku Podstawy marketingu farmaceutycznego. Od 1995 roku specjalizuje się w badaniach rynku i doradztwie marketingowym dla branży farmaceutycznej. Łączy perspektywę badacza (dyrektor badań w agencjach MDM i 4Pmedical), z perspektywą użytkownika badań w praktyce biznesowej (Research Department Manager w GSK). Wykładowca w Podyplomowym Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu PW, oraz w Akademii Managerów Marketingu PWC. Autor licznych teksów i wystąpień na forum branżowym (m.in. Marketing w Praktyce, Pharmaceutical Representative). W cyklu artykułów i szkoleń pod hasłem „Evidence Based Marketing”, propaguje ideę zarządzania marką w oparciu o rzetelną wiedzę o rynku i klientach. Obecnie – niezależny konsultant, współpracujący z agencją badawczą BSM