Dr Aleksandra Nowak-Gruca

Doświadczenie zawodowe:

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na poziomie studiów doktoranckich. W roku 2012 uzyskała stopień naukowy doktora ze specjalnością prawo cywilne. Ponadto jest absolwentką podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Odbyła dwie aplikacje prawnicze: komorniczą i rzecznikowską. Od ośmiu lat wykonuje zawód rzecznika patentowego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w ramach własnej kancelarii prawniczej. Specjalizuje się w ochronie wzornictwa i znaków towarowych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. Ponadto świadczy pomoc prawną w zakresie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych, w sprawach o ochronę praw autorskich oraz związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

W swoim dorobku może wymienić monografię, rozdziały w monografiach oraz kilkanaście artykułów opublikowanych w renomowanych czasopismach prawniczych. Ponadto uczestniczyła w wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym. Dodatkowo jest autorką lub współautorką kilku podręczników. Prowadzi liczne wykłady, prelekcje i szkolenia dla instytucji oraz przedsiębiorców.

Obywatelstwo:

polskie