Prof. UEK, dr hab. Aleksandra Nowak-Gruca

Doświadczenie zawodowe:

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doktor habilitowany nauk prawnych, ekonomista, trener biznesu, psychotraumatolog i psychoterapeuta w procesie szkolenia w nurcie Gestalt. Ukończyła studia prawnicze i ekonomiczne na poziomie studiów doktoranckich, odbyła dwie aplikacje prawnicze. Ukończyła także liczne kursy psychologiczne. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie. W pracy naukowej skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu nowych paradygmatów w badaniach nad prawem z wykorzystaniem dorobku innych nauk, w szczególności ekonomii, psychologii oraz neuronauki.

Autorka czterech książek, w tym dwóch monografii, kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i multidyscyplinarnych badań nad prawem. Zrealizowała kilkadziesiąt szkoleń i projektów dla otoczenia gospodarczego. Laureatka konkursów NCN, stypendystka NAWA, brała też udział w programach badawczych międzynarodowych i krajowych. W ramach grantu NCN SONATA 14 prowadzi badania na temat wpływu sztucznej inteligencji oraz Human Enhancement na prawo autorskie.

Obywatelstwo:

polskie