Dr n. farm. Agnieszka Neumann-Podczaska

Doświadczenie zawodowe:

Adiunkt w Katedrze Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
Specjalistka w zakresie oceny poprawności farmakoterapii osób starszych, współtwórca ogólnopolskiego programu Opieka Farmaceutyczna w Geriatrii, absolwentka i członek European Academy for Medicine of Ageing (EAMA), IUKB Foundation w Szwajcarii – prestiżowej organizacji zrzeszającej geriatrów z licznych krajów Europy i Świata.
Autorka licznych artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, wykładowca na konferencjach i kursach podyplomowych adresowanych do farmaceutów i lekarzy.

Obywatelstwo:

polskie