Marek Adamczewski

Doświadczenie zawodowe:

Szef maradDesign, projektant wzornictwa przemysłowego, wykładowca w ASP w Gdańsku, prowadzi tam Pracownię i Katedrę Projektowania Produktu. Studiował w gdańskiej PWSSP na Wydziale Projektowania Plastycznego. Ma na koncie blisko 300 wdrożonych do produkcji projektów wzorniczych, począwszy od pojazdów szynowych po sprzęt oświetleniowy czy elektroniczny. Poza projektowaniem jego pasją jest dydaktyka. Tuż po zdaniu matury w Liceum Pedagogicznym wygrał konkurs na stanowisko asystenta na ASP w Gdańsku. Był również prorektorem ds. studenckich, dziekanem Wydziału Architektury i Wzornictwa, prorektorem ds. kształcenia i rozwoju oraz promotorem ponad 40 prac dyplomowych i dwóch doktoratów. Habilitował się pracą na temat zaprojektowanych przez swój zespół pulpitów sterowniczych pojazdów szynowych. Za specjalne umiejętności związane z pracą zespołową otrzymał nagrodę Designer Roku przyznawaną przez IWP.

Obywatelstwo:

polskie