maj 2022 - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Maciej Pyznar

Doświadczenie zawodowe: Maciej Pyznar – Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w ComCERT SA | wolontariusz Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Maciej Pyznar posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Przed podjęciem pracy

... Dowiedz się więcej

Marcin Fronczak

Doświadczenie zawodowe: Certyfikowany audytor oraz ekspert w zarządzaniu ryzykiem i bezpieczeństwem IT – CISA, CIA, CRISC, ISO 27001 LA. Przez wiele lat zarządzał bezpieczeństwem IT w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym

... Dowiedz się więcej

Mirosław Maj

Doświadczenie zawodowe: Mirosław Maj jest założycielem i prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń oraz wiceprezesem spółki ComCERT SA. W latach 2017-2018 był doradcą Ministra Obrony Narodowej. Wcześniej związany z NASK, gdzie kierował

... Dowiedz się więcej

Kamil Gapiński

Doświadczenie zawodowe: Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Audytor wiodący normy ISO/IEC 22301 (BCMS) oraz certyfikowany audytor SIM3 (Security Incident Management Maturity Model). Konsultant w zakresie wsparcia dla projektowania i

... Dowiedz się więcej

Cyprian Gutkowski

Doświadczenie zawodowe: Prawnik. Ukończył Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Prawa i Administracji), oraz podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji. Jest ekspertem

... Dowiedz się więcej

Is Europe a good place for a business?

24 maja mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu inspiracyjnego prof. Witolda Orłowskiego, pt. „Is Europe a good place for a business?”.  Jak zmaksymalizować mocne strony Europy i zminimalizować jej słabości w zakresie

... Dowiedz się więcej